Kandidat – Jelena Kostić

Dana 26.12.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Kostić Seizmogeni hazard na teritoriji Crne Gore.