KANDIDAT – JELENA KADENIĆ

Dana 08.03.2016., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje JELENE KADENIĆ, diplomiranog menadžera međunarodnog poslovanja iz Beograda, pod naslovom  „Prednosti, nedostaci i mogućnosti primene permakulture sa ciljem revitalizacije ruralnih predela“.
 
Pozovite nas