Kandidat – Jelena Grebenarović

Dana 23.7.2021 sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Grebenarović Alergeni poleni u Srbiji – stanje i mere zaštite.

Pozovite nas