Kandidat – Jelena Đorđević

Dana 30.6.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Đorđević pod naslovom „Kontrola higiјenske ispravnosti vode za piće iz rezervoara „Torlak Novi“„.

Pozovite nas