Kandidat – Jelena Dimitrijević

Dana 25.11.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Kvalitet vodnih resursa republike Srbije„ kandidatkinje Jelene Dimitrijević.