Kandidat – Jasmina Srejić

Dana 2.11.2016. sa početkom u 13.30 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jasmine Srejić pod naslovomEkologija endemskih biljaka u Srbiji, srpska ramonda (Ramonda serbica) i Natalijina ramonda (Ramonda nathalie).

Pozovite nas