KANDIDAT – JASMINA SADIKOVIĆ

Dana 04.03.2017., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata  Jasmina Sadikovića  iz Osijeka, pod naslovom “Eko turizam u zaštićenim prirodnim vrijednostima u Osječko-Baranjskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji”.

Izvеštaj komisije