Kandidat – Jasmina Bukvić 

Dana 30.9.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jasmine Bukvić Predlog projekta za rešenje problema divljih deponija i obradu komunalnog otpada u opštini Tutin.

Pozovite nas