Kandidat – Janko Vasić

Dana 20.7.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Janka Vasića pod naslovom Pirot – energetski nezavistan grad u Srbiji.

Pozovite nas