Kandidat – Jamal Alalwe

Javna odbrana master rada kandidata Jamal Alalwe pod naslovom Uloga ekoloških vrednosti i stavovi lokalnog stanovništva u upravljanju prirodnim resursima u priobalju Libijeodržaće se u sredu 17.07.2019. godine sa početkom u 10:00 u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.