Kandidat – Jamal Alalawi

Dana 25.02.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada kandidata Jamal Alalawi Uloga ekoloških vrednosti i stavovi lokalnog stanovništva u upravljanju prirodnim resursima u priobalju Libije.

Pozovite nas