Kandidat – Ivana Vukosavljević

Dana 17.3.2020. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Vukosavljević Uticaj pojava klizišta na životnu sredinu i mere zaštite na teritoriji Grada Beograda.

Pozovite nas