Kandidat – Ivana Stojanović

Dana 13.6.2018. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Stojanović Biodiverzitet Dinarskih planina kao razvojni resurs.