Kandidat – Ivana Plećič

Dana 5.9.2019. sa početkom u 10.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Ivane Plećić Bioprečistač vizitorskog centra Zasavica.

Pozovite nas