Kandidat – Ivana Milićević

Dana 07.05.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Milićević „ Stanje i remedijacija podzemnih voda u Srbiji.

Pozovite nas