Kandidat – Ivana Matijević

Dana 23.09.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Upravljanje rizicima u životnoj sredini u društvenoj zajednici prilikom izgradnje pijace u Prokupljuˮ kandidatkinje Ivane Matijević.