Kandidat – Ivana Lukić

Dana 20.12.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Lukić Epidemiološki značaj vode.

Pozovite nas