Kandidat – Ivana Jelić

Dana 22. septembra 2017., sa početkom u 11:00 časova, IVANA JELIĆ iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom: „Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom“.

Pozovite nas