Kandidat – Ivana Đukić

Dana 20.10.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Đukić pod naslovom Izazovi upravljanja Predelom izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura“.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada