Kandidat – Ivana Ćuk

Dana 29.11.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Ćuk „Menadžmet buke i zaštita okoline“.