Kandidat – Ivana Ajduković

Dana 14.12.2015. sa početkom u 14.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ivane Ajduković pod naslovom „Smanjenje ranjivosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe – adaptacija na klimatske promene„.

 

Pozovite nas