Kandidat – Ivan Marić

Dana 8.12.2017. sa početkom u 10.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Ivana Marića pod naslovom Primena ptica grabljivica u biološkoj zaštiti prostora i objekata – savremeni i tradicionalni pristup.

Pozovite nas