Kandidat – Ivan Gordanić

Dana 14.12.2019. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Ivana Gordanića Klasifikacija opasnih materija.