Kandidat – Aleksandar Kostić

Javna odbrana master rada kandidata Aleksandra Kostića pod naslovom  „ISPITIVANJE NOVOG TERMOIZOLACIONOG MATERIJALA NA BAZI BILJNIH VLAKANA MISCANTHUSxGIGANTEUS SA KREČOM I ELEKTROFILTERSKIM PEPELOM“ odžaće se u petak 20.07.2018. godine u 11h u sali Tesla.

Pozovite nas