Kandidat – Isidora Purić

Dana 8.2.2019. sa početkom u 13.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Isidore Purić Metod korišćenja upitnika i anketa u istraživanju o stavu građana prema podzemnim kontejnerima u Beogradu.

Pozovite nas