Kandidat – Ilija Miljković

Dana 06.09.2022. godine sa početkom u 14.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Rizici za Srbiju usled krize – Globalne nestašice hrane„ kandidata Ilije Miljkovića.

Pozovite nas