Kandidat – Igor Radošević

Dana 04.06.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Uloga GIS-a u zaštiti životne sredine“ kandidata Igor Radoševića.

Pozovite nas