Kandidat – Igor Milosavljević

Dana 25.9.2021 sa početkom u 13.30 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Igora Milosavljevića Uticaj globalnog zagrevanja na ugrožene životinjske vrste.

Pozovite nas