Kandidat – Igor Bukač

Dana 18.11.2020. sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Igora Bukača Ozelenjavanje kao metoda remedijacije zagađenog vazduha.

Pozovite nas