Kandidat – Hife Salhadeen Atomy Embirsh

U četvrtak 30. novembra 2017. godine, sa početkom u 08:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje Hife Salhadeen Atomy Embirsh pod naslovom „Kapaciteti i potencijali solarne energije u Libiji“.

Pozovite nas