Kandidat – Halima Mabrouk Shaeban Elgamoudi

Dana 12. decembra 2017., sa početkom u 14:00 časova, Halima Mabrouk Shaeban Elgamoudi iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom: „Primena fizičkih, hemijskih i bioloških metoda u ekoremedijaciji vodotoka – studija slučaja reke Drine“.

Pozovite nas