Kandidat – Gordana Tomašević

Dana 21.12.2015. sa početkom u 13.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Gordane Tomašević pod naslovom „Značaj modernizacije autobuskog voznog parka JKP GSP „Beograd“ u cilju smanjenja emisije štetnih gasova u Beogradu„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada