Kandidat – Gordana Ilić

Dana 23.10.2019. sa početkom u 09.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Gordane Ilić Sistem kontrole objekata javnog vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće na primeru grada Beograda.

Pozovite nas