Kandidat – Gordana Ilić

Dana 23.10.2019. sa početkom u 09.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Gordane Ilić Sistem kontrole objekata javnog vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće na primeru grada Beograda.