Kandidat – Goran Sadžakov

Dana 22.8.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Gorana Sadžakova pod naslovom „Etička stanovišta o životnoj sredini„.

Pozovite nas