KANDIDAT – GHADA AHMED ALTAHIR ALI

Dana 15.12.2016., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje GHADA AHMED ALTAHIR ALI iz Libije, pod naslovom „Ekološki efekti degradacije zemljišta u Libiji“.

Pozovite nas