Kandidat – Filip Radivojčević

Dana 20.7.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Filipa Radivojčevića pod naslovom „Upravljanje otpadom sa akcentom na potencijal deponijskog gasa JKP „Regionalna deponija Duboko“„.

Pozovite nas