Kandidat – Filip Prodanović

Dana 18.1.2020. sa početkom u 11.00 časova na Institutu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa Požeška 83a održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Filipa Prodanovića Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija.

Pozovite nas