Kandidat – Filip Arsenijević

Dana 12.9.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Filipa Arsenijevića pod naslovom „Definisanje ekološkog statusa reke Đetinje„.