Kandidat – Fathi Saket

Javna odbrana master rada kandidata Fathi Saket pod naslovom  “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“ održaće se u sredu 17.07.2019. godine sa početkom u 11:00 u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37. 

Pozovite nas