KANDIDAT – EMILIJA KLEM

Dana 18.07.2016., sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje EMILIJE KLEM, iz Beograda, pod naslovom „Ekološki aspekti ratnih dejstava na teritoriji SR Jugoslavije 1999. godine“.

Izveštaj o master radu