Kandidat – El Azrag Tarek

U četvrtak 21. decembra 2017. godine, sa početkom u 14h, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana master rada kandidata El Azrag Tareka pod naslovom „Upravljanje vodinim resursima kao osnova privrednog napretka Libije“.