Kandidat – Dušica Raković

Dana 19.5.2017. sa početkom u 09.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dušice Rajković pod naslovom Mogućnosti podrške očuvanju biodiverziteta kroz integrisani razvoj proizvodnje hrane i turizma.

Pozovite nas