Kandidat – Dušica Radović

Dana 11.10.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dušice Radović pod naslovom Rasprostranjenost primene genetički modifikovanih organizama u ljudskoj ishrani„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas