Kandidat – Dušica Jovanović

Dana 5.12.2017. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dušice Jovanović pod naslovom Uticaj pesticida na području Vojvodine i njihovi negativni efekti u životnoj sredini.