Kandidat – Dušan Stanojević

Dana 23.7.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dušana Stanojevića Analiza pritisaka na reku Pek na području opštine Kučevo.

Pozovite nas