KANDIDAT – DUŠAN PETRONIJEVIĆ

Dana 14.11.2015., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata DUŠANA PETRONIJEVIĆA, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Despotovca, pod nazivom „OSNOVE I PERSPEKTIVE RAZVOJA EKOTURIZMA U OPŠTINI DESPOTOVAC„.