Kandidat – Dušan Mladenović

Dana 27.9.2019. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dušana Mladenovića MARPOL konvencija – platforma za smanjenje zagađenja mora.

Pozovite nas