Kandidat – Dušan Knežević

Dana 1.11.2018. sa početkom u 10.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Dušana Kneževića Poboljšanje primarne selekcije otpada u ruralnim delovima opštine Kikinda.

Pozovite nas