Kandidat – Dunja Filipović

Dana 6.2.2020. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dunje Filipović Ekosistemske usluge i predatori kroz vreme i prostor u svetu i u Srbiji.

Pozovite nas