Kandidat – Dragana Kalabić

Dana 11. FEBRUARA 2019. sa početkom u 13:00 časova, Dragana Kalabić, master iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Ekoremedijacioni plan brownfield investicionih lokacija – studija slučaja JP EPS“.  

Pozovite nas